Kolejni obywatele chcą zakazu aborcji

Ruchy i stowarzyszenia prorodzinne Diecezji Legnickiej skierowały apele do Posłów Zjednoczonej Prawicy oraz do Trybunału Konstytucyjnego, w których domagają się niezwłocznego uchwalenia ustawy #ZatrzymajAborcję

Szanowni Państwo Posłowie na Sejm RP!

W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej oraz ruchów i stowarzyszeń prorodzinnych, Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych przesyłam podpisany przez te organizacje apel znajdujący się w załączniku o naprawę prawa w kierunku, który Państwo popieraliście będąc w opozycji oraz podczas kampanii wyborczej, a także manifestującego się w wypowiedziach osób ze Zjednoczonej Prawicy, która samodzielnie sprawuje władzę w obecnej kadencji Sejmu RP, tj.:

  1. o pilne rozpatrzenie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej pn. „Zatrzymaj aborcję”, popartej przez ponad 830 tys. Polaków, a blokowanej od blisko roku w Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz Podkomisji; do  usunięcia przesłanki eugenicznej z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, umożliwiającej aborcję aż do 24 tygodnia życia dziecka poczętego ze względu na podejrzenie nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
  2. o usunięcie rozwiązań prawnych, które od czasu przyjęcia przez Sejm RP w dniu 4.02.2011 r. ustawy „Prywatne prawo międzynarodowe” i innych ustaw, a zwłaszcza ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej powodują:
    1. wbrew Konstytucji RP zobowiązanie instytucji państwowych, samorządowych, publikatorów, szkoły, ośrodków kultury i sportu oraz innych do zwalczania uznanych za stereotypowe ról męża i żony, ojca i matki w tradycyjnej rodzinie, podważania praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich kulturą i przekonaniami, do szerzenia seksualizacji dzieci i młodzieży,
    2. wymuszają wprowadzanie zmian dotyczących subkultury LGBT poprzez system prawa precedensowego, zgodnie z którym – nierzadko kontrowersyjne – rozstrzygnięcia sądowe wpływają na cały system orzecznictwa, czego przykładem jest nadawanie przez polski Sąd Najwyższy w ostatnich latach wielu przywilejów jednopłciowym konkubinatom, a w październiku br. niezgodnie z wieloma artykułami Konstytucji RP, w tym art. 18 oraz przeciw prawdzie materialnej, poparcie przez Naczelny Sąd Administracyjny żądań kobiet, by wpisać je jako „matkę” i „ojca” do aktu urodzenia dziecka. Wcześniej zawarły one w Wielkiej Brytanii układ jednopłciowy.

Degradacji rodzin i wartości zawartych w przepisach Konstytucji RP i jej Preambule nie zapobiegną tylko ekonomiczne programy wsparcia rodzin, ale prawodawstwo szanujące życie ludzkie od poczęcia, krzewiące wolność, solidarność, szanujące prawa rodziców i prawdziwe rodzicielstwo ojca – mężczyzny i matki – kobiety, a także małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Z wyrazami szacunku i z nadzieją na uszanowanie w prawie przepisów Konstytucji odnoszących się do małżeństw, rodzin, ochrony życia,

Stanisława Repa

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij