O nas

Jesteśmy ludźmi, którzy zdecydowanie i świadomie stają po stronie wartości – prawdy i życia. Budzimy sumienia, prowokujemy myślenie, demaskujemy kłamstwa. Wiemy, że możemy zmienić rzeczywistość na lepsze. Bronimy życia i rodziny!

Przeciwko czemu walczymy? Przeciwko zbrodni aborcji i rozszerzaniu się dewiacji seksualnych.

Co roku w Polsce jest zabijanych blisko tysiąc dzieci. Ogromna cześć z nich jest uśmiercana ze względu na podejrzenie choroby. Te spośród nich, którym udaje się przeżyć aborcję, są porzucane, aby umierały w okrutnych męczarniach – to dzieje się w szpitalach zgodnie z polskim prawem!

Lobby homoseksualne i środowiska LGBT coraz agresywniej domagają się uznania dewiacji seksualnych za normalność, czy wręcz za coś dobrego. Chcąc zdeprawować dzieci i rodziny, próbują posłużyć się przekazem medialnym, edukacją szkolną i przedszkolną oraz prawnym zastraszaniem.

NIE ZGADZAMY SIĘ NA TO!

Odważnie i otwarcie sprzeciwiamy się takim działaniom. Prowadzimy szkolenia dla obrońców życia i rodziny, wychodzimy na ulice miast i pod szpitale, aby pokazywać prawdę o aborcji, stawiamy wystawy demaskujące homoseksualizm, przeprowadzamy edukacje i spotkania informacyjne. Chcemy być wszędzie tam, gdzie wrogie ideologie atakują dzieci i rodziny.

I z dnia na dzień nasza „armia” rośnie w siłę! Działamy w całej Polsce, organizujemy akcje w 21 miastach – i nie ustajemy w walce. Jesteśmy obecni w Warszawie i na Kujawach, w miastach Śląska i na Lubelszczyźnie, Pomorzu i w Małopolsce. Wiemy, że skutecznie zmienić rzeczywistość możemy tyko razem.

Dlatego czekamy i na Ciebie. Obrońco życia i rodziny – dołącz do nas!

W imieniu wolontariuszy
Zarząd Fundacji Życie i Rodzina

Kaja Godek
Magdalena Łońska
Krzysztof Kasprzak